Informació

Aquest curs l'AMPA, continuarà oferint el projecte de reutilització de llibres amb l'empresa IDDINK. Els avantatges que ofereix són:

 • Estalvi del 55% en l'adquisició de llibres reutilitzables (ecoBooks).
 • Comanda unificada amb sistema flexible.
 • Als socis de l'AMPA, se'ls retornarà la quota de reutilització.
 • Les comandes es lliuraran a domicili.
 • La comanda es podrà fer:
  • Via web: IDDINK.cat.
  • Per telèfon: 902 565 411.
  • Presencialment al centre: el 6 de juliol de 10:00 a 14:00 i els alumnes de 1r ESO el 21 de juliol de 11:00 a 13:00

El dilluns 3 de juliol a les 19:30 tindrà lloc la reunió informativa en la que s’explicarà aquest innovador sistema per reduir els costos econòmics i mediambientals i per fomentar valors com la sostenibilitat.

MÉS INFORMACIÓ I DETALLS:

El passat divendres 21 d’abril es va dur a terme l’acte de lliurament dels premis de Treball de Recerca organitzat per l’AMPA de l’institut Cendrassos.

Des de fa anys l’AMPA premia els millors Treballs de Recerca presentats per l’alumnat de segon de batxillerat distingint dues categories segons l’àmbit de recerca, científic-tecnològic o humanístic-social, i atorgant un primer i segon premi en cadascuna d’elles.


El Sr. Josep Ma Teixidor, president de l'AMPA, va fer l'entrega de premis.

Els estatuts actuals de la nostra associació són anteriors a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per tant es necessari actualitzar-los per tal de que l'entitat pugui fer qualsevol tipus de tràmit legal.

Per aquest motiu es convoca el proper dilluns 6 de març de 2017 a les 20:00, una assemblea general de socis amb el següent ordre del dia:

  • Aprovació de la modificació dels estatuts
  • Precs i preguntes

L'Associació de Mares i Pares d'alumnes de l'Institut ha convocat els Premis als Treballs de Recerca per a l'alumnat de 2n de Batxillerat del centre. És l'onzena edició d'aquests premis.

Les BASES són:

1.-Podran participar els alumnes matriculats a 2n de Batxillerat a l’Institut Cendrassos, que hagin presentat i aprovat durant el curs 2016-2017 el Treball de Recerca que correspon al seu currículum.

2.-Hi haurà 2 categories:

   a-Treballs de l’àmbit Científico-Tècnic.

   b-Treballs de l’àmbit Humanístic-Social.

3.-Es podran lliurar els treballs participants en aquest Premi des del 15 de febrer fins al 7 de març, i es farà de la següent manera:

   3.1-Es presentaran dos exemplars (un en suport paper i un en format digital), a més del material necessari, a la Consergeria de l’Institut.

   3.2-Els treballs seran anònims. Per tant, no podrà haver-hi cap referència a noms ni a llocs que permetin identificar l’autor/a, ni al títol ni al contingut del treball, ni a les fotografies, ni a vídeos, si n’hi ha, (treure el nom i posar: Font pròpia de l’autor).

Altres