Informació

Per combinar les funcions principals de l’Aula d’Acollida, que són ajudar a l’alumnat nouvingut amb les eines lingüístiques bàsiques per incorporar-se a l’activitat acadèmica i fer-los conèixer l’ambient geogràfic i cultural amb què conviuen, els alumnes del grup 0 (inicial) hem fet darrerament dues activitats fora de l’institut.


Exposició “Nines del Món”. Museu del Joguet de Catalunya.

A l’abril vam aprofitar l’exposició temporal “Nines del Món” al Museu del Joguet de Catalunya. Les nines i els ninots són unes representacions humanes que tenen una llarga història com a joguet simbòlic infantil però també com mediadors màgics i religiosos. La mostra recollia més de 200 exemplars de tots els continents a partir d’una col·lecció particular molt rica i variada. Vam poder veure-hi els diferents materials amb què s’han construït tradicionalment (de la pedra al tèxtil), i les diferents formes, actituds i guarniments que representen segons la cultura que les ha produïdes.

Altres