Informació

El dimarts 4 d'octubre s'obre la consulta a l'atenció a la Salut dels adolescents dins el programa educatiu Salut i Escola dirigit per Pere Triola. L'horari és de 8:15 a 10:30 hores cada dimarts.

Els objectius del programa són entre d'altres potenciar el desenvolupament d'activitats d'educació i promoció; de la salut en els àmbits prioritaris com ara salut alimentària, salut emocional, salut afectiva i sexual, prevenció en el consum de drogues, tabac i alcohol. També es treballa en la línia de facilitar l'accés als joves a informació; i assessorament en aquests temes.

Des de consulta oberta s'atenen les demandes d'informació i d'orientació de l'alumnat, es coordina amb el professorat i EAP per possibles intervencions amb l'alumnat, es gestiona, si s'escau, a serveis sanitaris especialitzats i es promouen sessions informatives sobre promoció de la Salut.

Altres