Informació

S'obre la inscripció al campionat de tennis taula de centre, per inscriureu-us cal omplir el formulari d'inscripció, tenint en compte les instruccions.

El campionat estarà dividit en 3 categories: 1r ESO, 2n ESO i OPEN (per altres cursos i professorat). Els de 1r i 2n ESO podeu escollir participar en el campionat del vostre curs, o d'un curs superior.

Els partits es jugaran a les hores del pati. Sempre tindrà preferència d'ús de la taula el partit de cada jornada, una vegada finalitzat la taula quedarà lliure. Pel campionat s'utilitzaran les dues taules del pati de les alzines (una per segon i una per l'open) i una taula del pati petit (la que està més a prop dels serveis).

Els quarts de final, semifinals i finals es jugaran a dins el gimnàs. Al web del centre es publicarà el calendari de partits, dels quals se'n farà un cada dia (sempre i quan el temps ho permeti) i per ordre de calendari. Si els jugadors estan d'acord en jugar un dia de vent, poden fer-ho.

Si hi ha algun alumne que no pot jugar, per lesió o per absència d'algun jugador es passarà a jugar el següent partit. La llista que prevaldrà és la que hi ha al web del centre. Hi haurà una llista provisional al gimnàs i una altra al taulell dels alumnes (davant la sala de professors 1).

Una vegada acabat el partit caldrà que el resultat arribi al professor Miquel Vilarrasa.

Normativa

    • Els partits es faran a 11 punts (diferència de 2), canviant cada dos serveis. El servei no cal que sigui creuat.
    • Durant els partits del campionat s'haurà de respectar almenys un metre de distància entre la taula i el públic.
    • El premi pels 3 guanyadors, és un esmorzar al bar.

Altres