Informació

Fem una valoració molt positiva de la tasca realitzada pel nou equip de mediació al llarg del trimestre.

Hi ha hagut moltes mediacions a 1r d’ESO, algunes a 2n i una a 3r d’ESO. S’han gestionat conflictes entre iguals, escoltant, parlant i cercant alternatives al conflicte per a trobar una solució. Va ser també una experiència positiva que els mediadors/es col·laboressin en els tallers d’Internet Segura realitzats a 1r d’ESO el mes de novembre.

Us recordem que El Servei de Mediació segueix actiu i amb ganes de seguir mediant per ajudar-vos a resoldre possibles conflictes. Ens trobem en el departament d’Orientació educativa. Podeu venir a mediació pel vostre compte , parlant amb els vostres tutors/es o amb la coordinadora de mediació i orientadora educativa Dolors Vergés.

Altres