Informació

Des d'aquest curs ens sumen al projecte de la Fundació SEUR impulsa el projecte “Tapones para una nueva vida” que consisteix en la recollida de taps de plàstic per ajudar a nens amb problemes de salut.

En aquest aquest enllaç TAPS VÀLIDS podeu consultar informació detallada dels tipus de taps que podeu lliurar a la Consergeria del centre. Us animen a col·laborar en aquesta acció solidària.

El projecte ha anat creixent des del seu inici l'octubre de 2011, garantint un nova vida per a nens fins a 18 anys que necessiten un tractament, intervenció quirúrgica, aparell ortopèdic, etc. no reglat en la sanitat pública. I en paral·lel un nova vida pel plàstic, el dels taps, que gràcies el reciclatge no aniran a parar indiscriminadament als abocadors.

La fundació SEUR s'encarrega de la recollida dels taps i els transport fins a la planta de reciclatge ACTECO. Amb el compromís de la transparència econòmica del projecte es realitza un control mensual del plàstic reciclat i els diners obtinguts les cobren directament les famílies des de ACTECO.

El projecte “Tapones para una nueva vida” permet realitzar acció social a més de 700 empreses i més de 3000 entitats educatives.

Altres