Informació

En aquesta 4a sessió d'aquest curs del Parlament Verd, amb els representants dels diferents grups, s'han debatut i acordat els següents punts:

  1. Foto de grup
  2. Repàs de les comissions del PV
  3. Consell ciutadà dels infants
  4. Valoració: Festes de Nadal i quina
  5. Propostes Sant Jordi
  6. Carnaval
  7. Precs i preguntes

Abans de començar la sessió es fa la foto de grup de tots els parlamentaris.

Es comenten les activitats del consell d’infants que s'han fet per Nadal: carrossa per la cavalcada i tallers a la plaça de l’Escorxador. Es demana que les responsables del Consell ciutadà dels infants facin un article per la revista de l’institut.

Seguidament, es fa una valoració de la Quina: va tenir un ritme lent fins que l’Adrià Malet va intervenir cantant els números, el tema dels micròfons va ser un gran problema, es proposa avançar la data de la quina una setmana perquè no coincideixi amb la d’altres instituts.

Quan la festa Nadal, es proposa no fer disfresses per Nadal i decorar les classes com els anys anteriors. Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius s'han sentit exclosos, a més se'ls ha donat la informació tard i hi han hagut molts canvis. Hi ha hagut molta descoordinació entre les classes.

Es demana que a les classes es voti si volen continuar amb les disfresses o prefereixen decorar les aules. L’any passat es va dir que els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius participarien i no s'ha acabat fent.

De cara al proper Sant Jordi es proposa que els delegats demanin propostes a les classes i que els alumnes de 1r de Batxillerat i 3r d’ESO facin una parada per recollir diners per el viatge del curs vinent.

Per la setmana de Carnaval del 5 al 10 de febrer, provisionalment es proposa.

  • Dilluns: Pijama
  • Dimarts: Roba estiuenca
  • Dimecres: Els professors d'alumnes i els alumnes de professors
  • Dijous: Disfressa grup
  • Divendres: Roba de gala

Es demana als delegats que demanin si els hi sembla bé als alumnes de les classes les propostes i si en tenen alguna.

Precs i preguntes

  • Es demana si es poden treure els xiclets de les aules.
  • Es demana més neteja als lavabos de les noies.
  • A l'aula 309 fa molta fred.
  • Es demana que s'obrin més lavabos ja que hi han cues molt llargues per anar-hi.
  • Es demana més vigilància als lavabos ja que la gent hi va per passar-hi l'hora del pati.
  • No funcionen els lavabos de l'aula 310.
  • Els de Cicles Formatius demanen més material.

Es fixa la següent reunió de Parlament Verd el dia 1 de febrer i es dona per finalitzada la sessió del Parlament Verd.

Altres