Informació

Per incentivar la lectura de la revista de l'institut i ser tots més coneixedors/es de les activitats que es realitzen per part de l'alumnat del centre iniciem el concurs “No siguis suro i llegeix-me”.

Per tal de poder realitzar el concurs amb garanties d'èxit es demana a l'alumnat que llegeixi la versió digital publicada al web del centre a una hora de tutoria o a casa. El dia del concurs es realitzaran una sèrie de preguntes relatives a la informació publicada a la revista d'aquell trimestre.

BASES

  1. Es realitzarà un concurs trimestral en format Kahoot per a l’alumnat en horari de matí i un altre per a l’alumnat en horari de tarda. El concurs tindrà lloc un dijous a les 14h30 per a l’alumnat d’horari de matí i a les 18h45 per a l’alumnat d’horari de tarda.
  2. Participants: tots els alumnes matriculats a l’Institut Cendrassos.
  3. Es pot concursar fins a un grup de 5 alumnes.
  4. Per tal que sigui un grup amb dret a premi cal que el grup lliuri les dades identificatives al seu tutor/a o professor/a de la matèria, com a molt tard durant els 10 minuts anteriors a realitzar el concurs: nom i cognoms dels alumnes participants, curs, grup classe i el pseudònim del grup participant.
  5. Qualsevol grup que no s’ajusti a aquestes bases no serà tingut en compte.
  6. S’estableix un esmorzar/berenar gratuït com a premi pels tres primers grups classificats de tot el centre en aconseguir més encerts amb menys temps.
  7. Els grups guanyadors (tant del concurs del matí com del de la tarda) es publicaran al web del centre i a les xarxes socials del centre.
  8. Participar en el concurs implica acceptar les bases d'aquest.

Altres