Informació

cendrassos

S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat en el primer període i que no han obtingut plaça, o han obtingut plaça però no s'han matriculat.

Un cop ha finalitzat el període de matriculació de Cicles Formatius de Grau Mitjà i s'ha tancat la llista d'espera, el 4 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament publica els centres i cicles amb places vacants.

Les persones interessades poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, en el marc de les places vacants, accedint-hi mitjançant un formulari. Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats o de la prova d'accés.

Calendari

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019

Documentació necessària i pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

 • DNI original i fotocòpia.
 • 31,50 € per l’assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització. . Aquest pagament s’ha de fer en un caixer del Banc de Sabadell, el codi de l'institut és 5805. full amb codi de pagament
 • 40,00 € en concepte de quota de l’AMPA. full d'inscripció
 • Dues fotografies (nom i cognoms a darrera).
 • Adreces de correu electrònic dels pares/tutors.
 • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
 • Alumnes que es matriculin de 1r curs: Fitxa de seguiment omplert (en majúscules). full de seguiment
 • Alumnes que es matriculin de 1r curs: original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o certificació proves d’accés.
 • Alumnes que es matriculin de 2n curs o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.

Convalidacions de mòduls a Cicles Formatius

 • El mòduls professionals de FOL (Formació i Orientació Laboral) i/o EiE (Empresa i Iniciativa Emprenedora) aprovats en altres cicles formatius, es poden convalidar amb un nota de 5. Més informació.
 • Per sol·licitar la convalidació cal presentar en el moment de la matrícula la sol·licitud de convalidació de Mòduls/Unitats i el el certificat dels estudis.

Altres