Informació

L'Associació de Mares i Pares d'alumnes de l'Institut ha convocat els Premis als Treballs de Recerca per a l'alumnat de 2n de Batxillerat del centre. És la tretzena edició d'aquests premis.

Les BASES són:

1.- Podran participar els alumnes matriculats a 2n de Batxillerat a l’Institut Cendrassos, que hagin presentat i aprovat durant el curs 2018-2019 el Treball de Recerca que correspon al seu currículum.

2.- Hi haurà 2 categories:

   a-Treballs de l’àmbit Científico-Tecnològic.

   b-Treballs de l’àmbit Humanístic-Social.

3.- Es podran lliurar els treballs participants en aquest Premi des del 18 de febrer al 8 de març, i es farà de la següent manera:

   3.1- Es presentaran dos exemplars (un en suport paper i un en format digital), a més del material necessari, a la Consergeria de l’Institut.

   3.2- Els treballs seran anònims. Per tant, no podrà haver-hi cap referència a noms ni a llocs que permetin identificar l’autor/a, ni al títol ni al contingut del treball, ni a les fotografies, ni a vídeos, si n’hi ha, (treure el nom i posar: Font pròpia de l’autor).

   3.3- Adjunt al treball, hi haurà un sobre tancat. Al seu interior, un paper indicarà el títol del treball, el nom i cognoms de l’autor/a i un telèfon de contacte. A l’exterior del sobre només hi figurarà el títol del Treball i la categoria a la qual es presenta (a o b). Cal descarregar-se el full d’acceptació de bases del web del centre, omplir-lo, signar-lo degudament i incloure aquest full d’acceptació de les bases dels Premis AMPA dins el sobre a presentar.

4.- Qualsevol treball que no s’ajusti a aquestes bases no serà tingut en compte.

5.- El jurat estarà format per persones designades per l’AMPA, i no podran ser-hi els professors que hagin participat en la qualificació dels treballs de recerca.

6.- S’estableixen dos premis per a cada categoria (punt 2):

  • Primer Premi: 300 €
  • Segon Premi: 150 €

7.- L'AMPA es reserva el dret de concedir un premi extraordinari a algun treball que pel seu bon nivell o altres característiques consideri oportú. En cap cas el valor del premi concedit serà superior al valor del primer premi de les categories establertes.

8.- El veredicte del jurat es farà públic als voltants de St. Jordi, en un acte que s’anunciarà oportunament. Els treballs es podran recollir, un cop fet públic el veredicte, a la Consergeria de l’ Institut.

9.- Els treballs guanyadors podran ser publicats al web de l’Institut.

Altres