Informació

Aquesta última setmana d'abril els alumnes de 1r del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes han visitat les instal·lacions de dues empreses del sector del motor de la ciutat de Figueres. La sortida s’emmarca dins el mòdul d’Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Volta motorbikes és una empresa dedicada a la producció de motocicletes elèctriques fundada per Marc Barceló. Els estudiants han tingut ocasió de veure diversos prototipus i de saber de primera mà quines són les seves característiques, la problemàtica que comporta el disseny d’un vehicle elèctric i les solucions adoptades.

Rieju motos fabrica ciclomotors i motocicletes de petita cilindrada des de 1942. La visita, una vegada més, conduïda pel Sr. Joaquim, responsable del taller, ha permès conèixer de primera mà el procés de muntatge de les motocicletes: visitant totes les parts de la fàbrica, començant des de la descàrrega del tub, l’apartat de soldadures, el torn numèric, la pintura i acabant al muntatge del xassís i la cadena de muntatge.

Agraïm a Volta motorbikers i a Rieju la seva rebuda i atenció cap els nostres alumnes.

Altres