Informació

Aquest passat 1 de juny els dos grups d’alumnes de 4t d’ESO que cursen l’optativa d’Economia van visitar l’Ajuntament de Figueres, a on el tinent alcalde, el Sr Jordi Masquef, ens va explicar de manera molt amena i didàctica l’evolució del pressupost municipal entre el 2011 i el 2018, així com les principals partides de despeses i ingressos dels pressupostos de l’any en curs, i com aquestes es relacionen amb el dia a dia dels ciutadans de Figueres.

Aquesta visita va permetre conèixer de primera mà i amb una vessant més pràctica, alguns dels conceptes estudiats a classe relacionats amb el Sector Públic (dèficit, superàvit, equilibri pressupostari, política fiscal expansiva...etc.)

Altres