Informació

Aquest curs, un grup format per quatre alumnes de segon de batxillerat del Cendrassos ha quedat classificat per a la Fase Final de Catalunya del concurs de matemàtiques Més Mates 2018.

La Final s’ha celebrat el 14 d’abril a Pineda i han competit amb dos grups més d’alumnes: un de Barcelona i un altre de Lleida. Finalment, l’Isaac Llimona ha quedat en el primer grup classificat de Catalunya i en Guillem Teixidor i en Hamza Essadek en segon posició. També va participar Tim Cornejo

Un dels principals objectius de l’activitat és afavorir el raonament matemàtic, la capacitat de comunicació i argumentació i l’ús de les TIC lligades a processos de resolució de problemes.

Com a institut impulsem als nostres alumnes a participar en diferents concursos per poder anar més enllà del que és estrictament curricular i permetre’ls viure experiències compartides amb altres alumnes de Catalunya compartint unes mateixes aficions.

Altres