Informació

El passat dijous 10 de gener, els alumnes que cursen el batxillerat tecnològic van visitar el Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra a Mataró, facultat on es cursen diversos graus de l'àmbit tecnològic. En una de les aules-taller van realitzar la pràctica de control i automatització de sistemes, mitjançant l'aplicació informàtica MATLAB.

La primera part del taller va consistir d’una xerrada sobre alguns conceptes del control automàtic. Després d'un petit descans, els nostra alumnat va poder posa en pràctica pràctica alguns dels continguts de la part teòrica del taller.

Abans d'iniciar la pràctica, el professor del Tecnocampus va mostrar un exemple de control, un pèndol que s’estabilitzava automàticament per a mantenir la posició quan se li aplicava alguna pertorbació (algun cop o fregament que modificava el moviment-

El passat dimecres 19 de desembre els alumnes de 4t ESO i Batxillerat de la branca tecnològica van visitar l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Van participar en dos tallers organitzats pel patronat de la universitat i dirigits a joves tecnòlegs: el primer d'Arquitectura tècnica i Edificació i el segon d'Enginyeria Biomèdica.

Abans de realitzar els tallers, els alumnes del nostre institut van assistir a una xerrada on els van informar de cadascun dels graus i enginyeries que es podien cursar a la universitat, fins i tot aquells més nous, així com, les seves sortides professionals en un futur.

El taller de construcció va consistir en un joc en el que els alumnes havien d’escollir i combinar les diferents capes que poden formar una paret de tancament de façana. Feta la tria i plantejada la composició van entrar les dades en una aplicació informàtica per conèixer el grau d’assoliment dels requisits avaluats (cost, temps, sostenibilitat, eficiència i manteniment).

Altres