Informació

El passat dijous 10 de gener, els alumnes que cursen el batxillerat tecnològic van visitar el Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra a Mataró, facultat on es cursen diversos graus de l'àmbit tecnològic. En una de les aules-taller van realitzar la pràctica de control i automatització de sistemes, mitjançant l'aplicació informàtica MATLAB.

La primera part del taller va consistir d’una xerrada sobre alguns conceptes del control automàtic. Després d'un petit descans, els nostra alumnat va poder posa en pràctica pràctica alguns dels continguts de la part teòrica del taller.

Abans d'iniciar la pràctica, el professor del Tecnocampus va mostrar un exemple de control, un pèndol que s’estabilitzava automàticament per a mantenir la posició quan se li aplicava alguna pertorbació (algun cop o fregament que modificava el moviment-

La pràctica va consistir en el control de la velocitat i del desplaçament angular d'un motor de CC. EL control es va realitzar amb l'aplicació MATLAB amb l'ajuda d’una placa per a connectar ordinador amb el motor, el motor i sensors de posició.

La sortida va resultar molt interessant i educativa ja que va permetre aprendre nous coneixements sobre control, així com aprendre a utilitzar tecnologia industrial i que no es troba disponible en els centres de secundària.

Altres