Informació

cendrassos

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
  • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
  • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:10 de maig
  • Presentació sol·licituds: 14 de maig al 21 de maig (documentació fins el 23 de maig)
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 7 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 10 de juny al 14 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 19 de juny
  • Publicació de les llistes ordenada definitiva: 25 de juny
  • Publicació de l’oferta final: 5 de juliol
  • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol

cendrassos Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el títol de graduat en ESO o equivalent. Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:
  • Per accedir al batxillerat en un centre diferent del que es cursa l'ESO.
  • Per accedir al batxillerat si es cursa o s'ha cursat un cicle formatiu.
  • Per accedir al batxillerat en la modalitat d’arts.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:10 de maig
  • Presentació sol·licituds: 14 de maig al 21 de maig (documentació fins el 23 de maig)
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 4 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 5 de juny al 12 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 17 de juny
  • Publicació de les llistes ordenada definitiva: 21 de juny
  • Publicació de l’oferta final: 5 de juliol
  • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

 • Difusió de l'oferta:24 de maig
 • Presentació sol·licituds: 29 de maig al 5 de juny
 • Presentació de documentació: fins el 7 de juny
 • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 28 de juny
 • Reclamacions (errors i puntuació): de l'1 al 4 de juliol
 • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 8 de juliol
 • Publicació de les llistes definitives: 10 de juliol
 • Publicació de l’oferta final: 16 de juliol
 • Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 17 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

Durant aquest el mes de maig obrirem les portes del nostre centre per donar a conèixer les propostes educatives pels estudis postobligatoris que oferirem el curs vinent.

Batxillerat: Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia

Cicles Formatius de Grau Mitjà: Gestió Administrativa, Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal: conèixer el calendari de tot el procés, consultar els centres i l'oferta de places escolars, conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los, presentar la sol·licitud i la documentació en els terminis establerts.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

 • Difusió de l'oferta: 27 de març
 • Presentació sol·licituds: 29 de març al 9 d'abril
 • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 26 d'abril
 • Reclamacions: 29 i 30 d'abril (1 a 5 maig festes de Santa Creu)
 • Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig
 • Publicació de les llistes ordenades definitives: 14 de maig
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2018

L’Institut Cendrassos ha organitzat les jornades de Portes Obertes per l’alumnat que el curs vinent, 2019-2020, ha d’iniciar els estudis de l’ESO. Les jornades consistiran en una xerrada informativa i una visita a les instal·lacions del centre.

Trobareu informació detallada dels nostres estudis a les GUIES DE l'ALUMNAT. En aquests dossiers hi trobareu informació general del centre, funcionament, normativa, projectes educatius, instal·lacions, serveis, AMPA.

Altres