Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:11 de maig
  • Presentació sol·licituds: 14 de maig al 24 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 5 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 6 de juny al 8 de juny
  • Resolució reclamacions (puntuació definitiva): 18 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 29 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre el 4 i el 11 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny

SEGON PERÍODE D'ADMISSIÓ -SETEMBRE-

S'obre així un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat en el primer període i que no han obtingut plaça o l'han obtingut però no s'han matriculat.

  • Nova difusió de l’oferta setembre: 4 de setembre
  • Presentació sol·licituds setembre: 5 i 6 de setembre
  • Publicació admesos: abans d'inici del curs
  • Matrículació setembre: abans d'inici del curs

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ

  • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14 h.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR

Imprès de sol·licitud (Cliqueu AQUÍ per descarregar-lo). Cal presentar una única sol·licitud amb les peticions de centre i ensenyaments per ordre de preferència.

1.- Documentació identificativa.

  • Identificador de l’alumne del RALC (registre d’alumnes de Catalunya).
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE..
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.
  • Original i fotocòpia (totes les pàgines escrites) del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare.
  • Correu electrònic del pare mare o tutor legal.

2.- Documentació Acadèmica

  • Certificació qualificació mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO si encara no ha finalitzat l’ESO. Si ja ha finalitzat l’ESO, certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
  • Si s’accedeix per prova d’accés, certificació numèrica de la qualificació de la prova. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2017-2018, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


Més informació al web de la Generalitat de Catalunya: Estudiar a Catalunya

En aquest web hi trobareu: la informació; general, els centres educatius, el calendari, la documentació; i criteris de prioritat, la sol·licitud de preinscripció. També hi podreu consultar els resultats i el procés de matrícula.

Altres