Informació

cendrassos

La matriculació de setembre de 1r i 2n de Batxillerat es realitza del 5 al 7 de setembre en l'horari de 9:00 a 14:00.

Documentació i pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació i amb els rebuts dels pagaments indicats per fer efectiva matriculació:

  • DNI original i fotocòpia.
  • 31,50 € per l’assegurança escolar i en concepte de despeses derivades de l’escolarització. Aquest pagament s’ha de fer per codi de barres a Caixabank. full amb codi de pagament
  • 40,00 € en concepte de quota de l’AMPA. full d'inscripció
  • Dues fotografies (nom i cognoms a darrera).
  • Adreces de correu electrònic dels pares/tutors.
  • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
  • Alumnes que es matriculin de 1r curs: Fitxa de seguiment omplert (en majúscules). full de seguiment
  • Alumnes que es matriculin de 1r curs: original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o certificació proves d’accés.
  • Alumnes que es matriculin de 2n curs: o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.

Altres