Informació

cendrassos

La matriculació de setembre d'ESO es realitza del 5 al 7 de setembre en l'horari de 9:00 a 14:00. Els alumnes de 1r, 2n i 3r ESO que van fer la matrícula interna a principis del mes de juny NO han de fer res. Només s'han de matricular el alumnes que repetiran 4t ESO.

Documentació i pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació i amb els rebuts dels pagaments indicats per fer efectiva matriculació:

  • DNI original i fotocòpia.
  • 35 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització. Aquest pagament s’ha de fer per codi de barres a Caixabank. full amb codi de pagament
  • 40 € AMPA: full d'inscripció
  • Full de confirmació de plaça, s’ha de signar i modificar les dades que no siguin correctes. En cas que hàgiu canviat l’adreça de correu electrònic dels pares/tutors anoteu-ho en el mateix full (recordeu que s’utilitza per informar-vos de les faltes d’assistència, de les incidències dels vostres fills/es i circulars d’informació diversa).
  • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
  • Els alumnes de transport han de portar la sol·licitud impresa, signada i amb una fotografia enganxada, que es troba a: Transport Escolar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Altres