Informació

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Cicles Formatius de Grau Superior es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2018. Aquest mateix dia es pot recollir el full de pagament a la secretaria del centre.
  • CFGS Administració i Finances: dimecres 18 de juliol
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: dijous 19 de juliol
  • Incidències: divendres 20 i dilluns 23 de juliol

Documentació necessària i pagaments

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s’ha de recollir, a la secretaria del centre, l’imprès de pagament.

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

Clicant als següents enllaços podreu accedir a la informació sobre el material necessari i llibres segons els estudis que es cursin:

Els alumnes que tenen matèries pendents hauran de presentar els treballs d’estiu corresponents a l'inici de l'examen de setembre. Aquests treballs comptaran per la nota segons el percentatge indicat.

El dijous 6 de setembre de 08:15 a les 11:00 es podran recollir les notes.

Clicant en aquest enllaç DEURES SETEMBRE ESO us podeu descarregar els deures per a tots els cursos d'ESO i el seu pes en la nota de setembre:

Us podeu descarregar la versió per imprimir les dates dels exàmens d'ESO,de Batxillerat i CF Erasmus, clicant AQUÍ

Altres