Informació

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

 • 1r i 2n de Batxillerat: dimecres 4 de juliol
 • 1r de CFGM Gestió Administrativa: dijous 5 de juliol
 • 2n de CFGM Gestió Administrativa: divendres 6 de juliol
 • 1r CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: dilluns 9 de juliol
 • 2n CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: dimarts 10 de juliol
 • Incidències: dimecres 11 de juliol

Documentació necessària i pagaments

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Cicles Formatius de Grau Superior es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

 • CFGS Administració i Finances: dimecres 18 de juliol
 • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: dijous 19 de juliol
 • Incidències: divendres 20 i dilluns 23 de juliol

Documentació necessària i pagaments

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s’ha de recollir, a la secretaria del centre, l’imprès de pagament.

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

cendrassos

El alumnes que s'incorporen al centre a 1r ESO s'han de matricular del 21 al 27 de juny en l'horari de 9:00 a 14:00.

Documentació necessària

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

 • Resguard de preinscripció.
 • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Adreces del correu electrònic dels pares/tutors (en cas de no haver-la lliurat en el moment de la preinscripció), ja que és el mitjà habitual de comunicació amb les famílies..
 • Fitxa de seguiment omplert (en majúscules). full de seguiment
 • Carta de compromís educatiu omplerta i signada. carta de compromís
 • Full d'autoritzacions signat: drets imatge, activitats, accés a internet,... full autoritzacions
 • 35 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització. Aquest pagament s’ha de fer per codi de barres a Caixabank. full amb codi de pagament
 • 40 € AMPA: full d'inscripció
 • Els alumnes de transport han de portar la sol·licitud impresa, signada i amb una fotografia enganxada, que es troba a: Transport Escolar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Altres