Informació

El 65% de professorat del centre s'ha adherit a la convocatòria de vaga de dimecres 8 de novembre, per aquest motiu es veuran afectades algunes activitats lectives del centre.

Els alumnes no podran fer totes les classes habituals, en les hores que el professor de la matèria faci vaga s'aplicaran serveis mínims. En les hores de serveis mínims l'alumnat estarà als espais d'esbarjo dins l'institut.

El Consell Comarcal ens ha informat que es mantindrà el servei habitual de transport escolar.

A continuació us detallem com afectarà a cada grup d'ESO, Cicles Formatius i Batxillerat:

Educació Secundària Obligatòria


1r ESO A 0 hores de classe i 6 hores de serveis mínims 3r ESO A 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims
1r ESO B 0 hores de classe i 6 hores de serveis mínims 3r ESO B 1 hora de classe i 5 hores de serveis mínims
1r ESO C 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims 3r ESO C 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims
1r ESO D 4 hores de classe i 2 hores de serveis mínims 3r ESO D 1 hora de classe i 5 hores de serveis mínims
1r ESO E 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims 3r ESO E 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims
1r ESO F 0 hores de classe i 6 hores de serveis mínims    
1r ESO G 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims 4t ESO A 0/1 hores de classe i 6/5 hores de serveis mínims
1r ESO H 3 hores de classe i 3 hores de serveis mínims 4t ESO B 1/2 hores de classe i 5/4 hores de serveis mínims
    4t ESO C 1/2 hores de classe i 5/4 hores de serveis mínims
2n ESO A 1 hora de classe i 5 hores de serveis mínims 4t ESO D 2/3 hores de classe i 5/4 hores de serveis mínims
2n ESO B 1 hora de classe i 5 hores de serveis mínims    
2n ESO C 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims 4t ESO PS 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims
2n ESO D 3 hores de classe i 3 hores de serveis mínims SIEI Sense servei
2n ESO E 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims    

Cicles Formatius


1r GA A 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims 1r SMX A 4 hores de classe i 2 hores de serveis mínims
1r GA B 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims 1r SMX B 2 hora de classe i 4 hores de serveis mínims
2n GA A 3 hores de classe i 1 hores de serveis mínims 1r SMX C 2 hores de classe i 4 hores de serveis mínims
2n GA B 2 hores de classe i 2 hores de serveis mínims 2n SMX A 2 hores de classe i 2 hores de serveis mínims
    2n SMX B 2 hores de classe i 2 hores de serveis mínims
1r AiF A 1 hores de classe i 4 hores de serveis mínims    
1r AiF B 1 hores de classe i 4 hores de serveis mínims 1r DAW 2 hores de classe i 3 hores de serveis mínims
2n AiF A 1 hores de classe i 4 hores de serveis mínims 2n DAW 2 hores de classe i 3 hores de serveis mínims
2n AiF B 2 hores de classe i 3 hores de serveis mínims    /td>

Batxillerat

Les hores que cada alumnat de batxillerat farà classe dependrà de les matèries de modalitat que estigui cursant.


1r BTX A 1 hora de classe de matèria comuna i 0 o 1 hora de modalitat, la resta d'hores serveis mínims.
1r BTX B 2 o 3 hores de classes de matèria comuna i 0 o 1 hora de modalitat, la resta d'hores serveis mínims.
2n BTX A 2 hores de classes de matèria comuna i de 0 a 2 hores de modalitat, la resta d'hores serveis mínims.
2n BTX B 0 o 1 hora de modalitat, la resta d'hores serveis mínims.

Altres