Informació

Avui es fan públiques i es proclamen les candidatures del diferents sectors a les eleccions al Consell Escolar 2018:

    • Sector alumnat: Derek Lozano Marcos (2n ESO A), Mar Manera Torrent (2n ESO C). (1 representant a renovar)
    • Sector mares, pares i tutors legals: Sandra Vidal i Pont, Francesca Ruiz Ortiz. (1 representant a renovar)
    • Sector professorat: Ma Carme Carreras i Canals, Marta Planells Saurina. (3 representants a renovar)

Altres