Informació

El nostre centre és un Institut d’Educació Secundària on s’imparteix ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior.

L‘institut Cendrassos acull alumnes d’uns 17 pobles de l’entorn, que representen aproximadament el 50% de l’alumnat, per tant cada dia arriben al centre vuit línies d'autobusos.

Aquest curs 2018-19 conviurem: més de 950 alumnes, 92 professors/res, 5 membres del PAS (personal d'administració i serveis) i 1 PAE (Personal d'Atenció Educativa). Més els professionals externs: de l'EAP, de coordinació LIC, 1 ATS, el personal del bar, etc.

Missió

Som un centre públic que vol educar i formar nois i noies per què esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres i amb l’entorn, competents en habilitats socials, personals i professionals que els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica, i continuar la seva formació al llarg de la vida.

Visió

Volem ser un centre referent en la formació integral i de qualitat de l’alumnat amb voluntat de seguir una línia de millora contínua tant en resultats acadèmics com en la preparació de professionals qualificats mitjançant la innovació pedagògica, l’aplicació de les noves tecnologies i l’impuls de les llengües estrangeres.

Valors

    • Compromís professional.
    • Tolerància, respecte i equitat..
    • Adaptació contínua a les necessitats educatives del nostre alumnat i al nostre entorn socioeconòmic.
    • Fomentar l’esforç com a eina per a la millora de l’aprenentatge i de la construcció del propi coneixement.
    • Participació activa.

Engresca't al Cendrassos

Altres