Informació

El divendres 1 de desembre a les 10h30' al despatx del secretari de l'Institut Cendrassos, tindrà lloc l'acte públic de la mesa de contractació per a l'obertura pública dels sobres C, el contingut dels quals és l'oferta econòmica i si escau, la proposta tècnica amb criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica.

Les empreses que han presentat propostes en procediment obert de licitació i d'adjudicació del servei de neteja de les instal·lacions de l'institut (expedient 17005649/1/2017) podran ser-hi presents.

Altres