Informació

cendrassos

S'adjudica contracte del servei de neteja a l'Empresa Neteja i Manteniment Caivel SL, amb CIF B17691445, atès que ha obtingut la punutació més alta i que compleix els requisits exigits, per un import total de 41.900,00 €, IVA exclòs (50699,00 €, IVA inclòs), amb un termini d'execució de l'1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018, juliol i agost exclosos.

Cliqueu per llegir la Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja

Altres