Informació

S’inicia el període per a sol·licitar la participació en el projecte de Mobilitat de pràctiques Erasmus+ per a l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de l'institut Cendrassos.

L’objecte d’aquestes beques és la realització d’estades formatives en empreses o institucions ubicades en altres països de la UE, amb la finalitat de conèixer la seva realitat sociolaboral, adquirir experiències en la seva especialització i practicar l’idioma del país d’acollida.

Calendari de la convocatòria

  • Termini de lliurament de sol·licituds: del 27 de gener fins el 14 de febrer de 2020.
  • Publicació de la llista provisionals de candidats i les seves puntuacions: 18 de març.
  • Termini de reclamacions a la resolució: fins el 20 de març.
  • Publicació de la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 23 de març.

Qui pot sol·licitar una beca ERAMUS+?

Pot demanar la beca de mobilitat tot l’alumnat de l’institut que estigui matriculat a qualsevol dels cicles de Grau Mitjà i Grau Superior que ofereix l'institut.

Requisits de les estades

S’han realitzat dues sessions informatives sobre el programa de mobilitat ERASMUS+ pels estudiants de cicles formatius que estiguin interessats en realitzar una estada de pràctiques en una empresa en un altre país de la UE.

En les sessions informatives s’ha explicat la oportunitat que pot representar pels alumnes el fet de gaudir d'una beca ERASMUS, els tràmits a seguir per sol·licitar una beca, el calendari, el procés de selecció que es seguirà per seleccionar els candidats i finalment, els alumnes becats del curs anterior ens han explicat les seves experiències.

La sessió per als alumnes de grau mig es va realitzar el dia 5 de desembre i per als alumnes de grau superior, el 13 de novembre.

La convocatòria de presentació de sol·licituds començarà el dia 27 de gener i finalitzarà el dia 14 de febrer.

Fem pública la llista definitiva dels candidats seleccionats amb les places adjudicades de la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa curs 2018-19. S'han concedit 8 places als Cicles de Grau Mitjà i 3 a alumnes de Grau superior, la resta de candidats queda a la llista d'espera.

Fem pública la llista provisional de candidats seleccionats i per ordre de puntuació en la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa curs 2018-19. El 25 de març es publicarà la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions.

Als alumnes seleccionats se’ls ha enviat per correu electrònic la declaració de compromís que caldrà que omplin, firmin i entreguin a la coordinadora de mobilitat. Un cop rebuda, degudament signada, es farà efectiva la reserva de plaça.

Altres