Informació

Fem pública la llista definitiva dels candidats seleccionats amb les places adjudicades de la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa curs 2018-19. S'han concedit 8 places als Cicles de Grau Mitjà i 3 a alumnes de Grau superior, la resta de candidats queda a la llista d'espera.

Fem pública la llista provisional de candidats seleccionats i per ordre de puntuació en la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa curs 2018-19. El 25 de març es publicarà la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions.

Als alumnes seleccionats se’ls ha enviat per correu electrònic la declaració de compromís que caldrà que omplin, firmin i entreguin a la coordinadora de mobilitat. Un cop rebuda, degudament signada, es farà efectiva la reserva de plaça.

S’inicia el període per a sol·licitar la participació en el projecte de Mobilitat de pràctiques Erasmus+ per a l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de l'institut Cendrassos.

Calendari

   • Termini de lliurament de sol·licituds: del 28 de gener fins el 8 de febrer.
   • Publicació de la llista provisionals de candidats i les seves puntuacions: 20 de març.
   • Termini de reclamacions a la resolució: fins el 22 de març.
   • Publicació de la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 25 de març.

Requisits per a participar en el projecte de mobilitat a CFGM i CFGS

   1. Pot demanar la beca de mobilitat tot l’alumnat de l’institut que estigui matriculat a qualsevol dels cicles que participen en el Projecte de Mobilitat.
   2. L’alumnat ha de tenir un mínim coneixement de la llengua del país o en darrer cas, de l’anglès.
   3. L’alumnat ha de mostrar una actitud positiva vers l’estudi, i haver superat totes les unitats formatives corresponents als mòduls de 1r curs del cicle que estiguin cursant.

Fem pública la llista definitiva dels 8 candidats seleccionats amb les places adjudicades de la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa del curs 2017-18.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Es concedeixen un total de 6 places. Els alumnes que no obtenen plaça, resten a la llista d'espera.

  1. Santi Quintero de 1r C Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  2. Marc Moral de 1r C Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  3. Volodymir Solonenko de 1r B Gestió Administartiva.
  4. Adrià Calvet de 1r A Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  5. Caparrós, Marc de 1r A Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  6. Natalia Vlyashkina de 1r B Gestió Administartiva.

Queden a la llista d'espera i en aquest ordre: Dani Áñez (GA 1A), Marc Peralta (SMX 1C), Mohamed Bourarach (SMX 1A) i Martí Devesa (SMX 1A).

Cicles Formatius de Grau Superior

Es concedeixen un total de 2 places.

  1. Helena Pons de 1r Administració i Finances.
  2. Elizabet Ramírez de 1r Administració i Finances.

Altres