Informació

Fem pública la llista definitiva dels 8 candidats seleccionats amb les places adjudicades de la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa del curs 2017-18.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Es concedeixen un total de 6 places. Els alumnes que no obtenen plaça, resten a la llista d'espera.

  1. Santi Quintero de 1r C Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  2. Marc Moral de 1r C Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  3. Volodymir Solonenko de 1r B Gestió Administartiva.
  4. Adrià Calvet de 1r A Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  5. Caparrós, Marc de 1r A Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  6. Natalia Vlyashkina de 1r B Gestió Administartiva.

Queden a la llista d'espera i en aquest ordre: Dani Áñez (GA 1A), Marc Peralta (SMX 1C), Mohamed Bourarach (SMX 1A) i Martí Devesa (SMX 1A).

Cicles Formatius de Grau Superior

Es concedeixen un total de 2 places.

  1. Helena Pons de 1r Administració i Finances.
  2. Elizabet Ramírez de 1r Administració i Finances.

El programa Erasmus+ dóna l'oportunitat als estudiants realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) a un país europeu, aportant-los coneixements pràctics del cicle estudiat, experiència professional a l'estranger, millora en el seu nivell d’anglès i coneixement cultural del país d’acollida.

La durada de les estades és d’un mes en el cas de grau mitjà i de dos mesos al CF de grau superior. Durant la seva estada, els alumnes fan una jornada a l’empresa que pot oscil·lar entre les cinc i les vuit hores diàries, cinc dies a la setmana, posant en pràctica aquells coneixements adquirits a classe.

Per tal d’incentivar l’ús de la llengua anglesa, en la majoria de casos l’allotjament serà a casa de famílies autòctones. Per altra banda, posterior a la realització d’una prova de nivell, des del SEPIE es posa a disposició del joves una plataforma online amb recursos per a practicar la llengua.

La beca que rep cadascun d’ells, fixada per la Unió Europea, és en funció de la distància entre el país d’origen i el de destí i del nivell econòmic d’aquest últim.

Altres