Informació

Fem pública la llista definitiva dels candidats seleccionats amb les places adjudicades de la convocatòria Erasmus pràctiques FCT a Europa curs 2018-19. S'han concedit 8 places als Cicles de Grau Mitjà i 3 a alumnes de Grau superior, la resta de candidats queda a la llista d'espera.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Es concedeixen un total de 4 places a Irlanda per a juny de 2019.

(últimes 5 xifres del DNI)

  1. ****5096H
  2. ****1300X
  3. ****0173X
  4. ****6657G

Es concedeixen un total de 4 places pel setembre de 2019 (places condicionades a rebre subvenció per part de SEPIE).

(últimes 5 xifres del DNI)

  1. ****5792J
  2. ****8543G
  3. ****3890S
  4. ****3274C

Cicles Formatius de Grau Superior

Es concedeixen un total de 3 places a Malta per a juny-agost de 2019.

(últimes 5 xifres del DNI)

  1. ****7663A
  2. ****0320X
  3. ****6981E

El programa Erasmus+

El programa Erasmus+ dóna l'oportunitat als estudiants realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) a un país europeu, aportant-los coneixements pràctics del cicle estudiat, experiència professional a l'estranger, millora en el seu nivell d’anglès i coneixement cultural del país d’acollida.

La durada de les estades és d’un mes en el cas de grau mitjà i de dos mesos al CF de grau superior. Durant la seva estada, els alumnes fan una jornada a l’empresa que pot oscil·lar entre les cinc i les vuit hores diàries, cinc dies a la setmana, posant en pràctica aquells coneixements adquirits a classe.

Per tal d’incentivar l’ús de la llengua anglesa, en la majoria de casos l’allotjament serà a casa de famílies autòctones. Per altra banda, posterior a la realització d’una prova de nivell, des del SEPIE es posa a disposició del joves una plataforma online amb recursos per a practicar la llengua.

La beca que rep cadascun d’ells, fixada per la Unió Europea, és en funció de la distància entre el país d’origen i el de destí i del nivell econòmic d’aquest últim.

Altres