Informació

S’han realitzat dues sessions informatives sobre el programa de mobilitat ERASMUS+ pels estudiants de cicles formatius que estiguin interessats en realitzar una estada de pràctiques en una empresa en un altre país de la UE.

En les sessions informatives s’ha explicat la oportunitat que pot representar pels alumnes el fet de gaudir d'una beca ERASMUS, els tràmits a seguir per sol·licitar una beca, el calendari, el procés de selecció que es seguirà per seleccionar els candidats i finalment, els alumnes becats del curs anterior ens han explicat les seves experiències.

La sessió per als alumnes de grau mig es va realitzar el dia 5 de desembre i per als alumnes de grau superior, el 13 de novembre.

La convocatòria de presentació de sol·licituds començarà el dia 27 de gener i finalitzarà el dia 14 de febrer.

Altres